?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 贵州起重机的两大cd介绍 - 贵州鑫俊发v重设备有限公?/title> <meta name="Keywords" content="贵州起重?> <link href="/template/xjfqzj/css/style.css" type="text/css" rel="stylesheet"> <link href="/template/xjfqzj/css/animate.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <link href="/template/xjfqzj/css/base.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/template/xjfqzj/css/main.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="/template/xjfqzj/js/jquery1.42.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/xjfqzj/js/foucsbox.js"></script><!--banner--> <script type="text/javascript" src="/template/xjfqzj/js/base.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/xjfqzj/js/wow.min.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <!-- 公共头部 begin --> <div class="head"> <div class="tcolor"> <div class="container c"> <h3 class="fl">贵州鑫俊发v重设备有限公ؓ您免Ҏ供贵州龙门吊、贵阌v重机讑֤、贵州v重机械等相关信息发布和最新资讯,敬请xQ?/h3> <div class="fastlink fr"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/22514/stat/"></script> </div> </div> </div> <div class="container c"> <div class="logo fl"> <a href="/" rel="nofollow"><img src="/uploads/logo/20180420053032.png" alt="贵州鑫俊发v重设备有限公?/></a> </div> <div class="business fl"> <span>起重讑֤专业生厂家</span> <br />主营Q门式v重机、梁式v重机、电动葫? </div> <div class="head-tel fr"> <p>咨询热线Q?/p> <span class="tel-num">15885101280</span> </div> </div> </div> <!-- 公共头部 end --> <!-- D begin --> <div class="nav"> <div class="container"> <ul id="nav" class="c"> <li class="mainlevel"><a href="/" class="on" rel="nofollow">|站首页</a></li> <li class="mainlevel"> <a href="/about/" rel="nofollow">关于我们</a> <dl> <dd><a href="/about/" rel="nofollow">公司概况</a></dd> </dl> </li> <li class="mainlevel"> <a href="/supply/" rel="nofollow">产品展示</a> <dl> <dd><a href="/msqcj/" rel="nofollow">门式起重?/a></dd> <dd><a href="/slqcj/" rel="nofollow">双梁起重?/a></dd> <dd><a href="/clqcj/" rel="nofollow">单梁起重?/a></dd> <dd><a href="/ddhl/" rel="nofollow">电动葫芦</a></dd> <dd><a href="/sjj/" rel="nofollow">液压升降讑֤</a></dd> <dd><a href="/qcjpj/" rel="nofollow">起重机配?/a></dd> </dl> </li> <li class="mainlevel"> <a href="/news/" rel="nofollow">新闻中心</a> <dl> <dd><a href="/news/type/" rel="nofollow">行业动?/a></dd> <dd><a href="/news/gsxw/" rel="nofollow">公司新闻</a></dd> </dl> </li> <li class="mainlevel"> <a href="/download/" rel="nofollow">工程案例</a> <dl> </dl> </li> <li class="mainlevel"> <a href="/contact/" rel="nofollow">联系我们</a> <dl> </dl> </li> </ul> </div> </div> <script> $("#nav li:has(dl)").hover(function() { $(this).children("dl").stop(true, true).slideDown(400); }, function() { $(this).children("dl").stop(true, true).slideUp("fast"); }); </script> <!-- D end --> <!--首页banner begin--> <div class="ban"> <div class="banPa"> <div id="foucsBox"> <ul class="imgCon"></ul> <div class="foucs"></div> </div> <script type="text/javascript"> imgLink = new Array(); picarr = new Array(); textarr = new Array(); var swf_width=1920; var swf_height=500; var files = ""; var links = ""; var texts = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20180411114035.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20180419092208.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20180419092219.jpg"; imgLink[1] = "javascript:void(0)"; imgLink[2] = "javascript:void(0)"; imgLink[3] = "javascript:void(0)"; for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".imgCon").append(" <li><a target='_blank'><img src="+picarr[i]+" /></a></li>"); } for(i=1;i<imgLink.length;i++){ if(links=="") links = imgLink[i]; else links += "|"+imgLink[i]; $(".imgCon").find("a").attr("href",imgLink[i]); } for(i=1;i<textarr.length;i++){ if(texts=="") texts = textarr[i]; else texts += "|"+textarr[i]; } </script> </div> </div> <!--首页banner end--> <!-- 首页搜烦 begin --> <div class="search"> <div class="container c"> <div class="keywords fl"><em>热门关键词:</em> <a href="/key.aspx?k=%e8%b5%b7%e9%87%8d%e6%9c%ba" rel="nofollow">起重?/a> <a href="/key.aspx?k=%e8%b5%b7%e9%87%8d%e8%ae%be%e5%a4%87" rel="nofollow">起重讑֤</a> <a href="/key.aspx?k=%e8%b5%b7%e9%87%8d%e6%9c%ba%e6%a2%b0" rel="nofollow">起重机械</a> <a href="/key.aspx?k=%e8%b4%b5%e5%b7%9e%e8%b5%b7%e9%87%8d%e6%9c%ba" rel="nofollow">贵州起重?/a> <a href="/key.aspx?k=%e8%b4%b5%e9%98%b3%e8%b5%b7%e9%87%8d%e6%9c%ba" rel="nofollow">贵阳起重?/a> </div> <div class="ss fr"> <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach"). } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.html"; document.getElementById("formSeach"). } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" accept-charset="utf-8" action="/key.html" onSubmit="Seach()"> <input class="text ssk" type="text" name="key" value="" placeholder="误入关键词"> <div style="display:none;"> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" /> </div> <input class="btn ssb" type="submit" name="" value=""> </form> </div> </div> </div> <!-- 首页搜烦 end --> <!--内页产品展示 begin--> <div class="ny-main"> <div class="container c"> <div class="ny-left fl c"> <div class="pro-left fl"> <div class="title txt-c"> <strong>新闻中心</strong> <br/> <em>NEWS</em> </div> <ul class="ctitle1 on menu_body"> <li><a href="/news/type/" class="menu_head"><h3>行业动?/h3></a></li> <li><a href="/news/gsxw/" class="menu_head"><h3>公司新闻</h3></a></li> </ul> </div> <script type="text/javascript"> $("ul.ctitle1>li").mouseenter(function() { $(this).find(".ctitle2").css({ display: 'block' }); $(this).siblings().find('.ctitle2').css({ display: 'none' }); }).mouseleave(function() { $(this).find(".ctitle2").css({ display: 'none' }); }) </script> <div class="cl"></div> <div class="ny-contact"> <p class="p1">13984008619</p> <p class="p2">王经?/p> <p class="p3">贵州省贵阛_花溪区合朋金石五金机电城B2-169?/p> <p class="p4"><a rel="nofollow" href="mailto:550317742@qq.com">550317742@qq.com</a></p> </div> </div> <div class="ny-right fr"> <div class="position"> <!-- 面包屑导?--> <span>当前位置:<a href="/">首页</a> > <a href="/news/gsxw/">公司新闻</a> > 详细内容</span> </div> <div class="content"> <div id="nr-container"> <h1 class="nr-title">贵州起重机的两大cd介绍</h1> <div class="nr-info">发布旉Q?020-02-22 来源Q?a href='http://www.wslym.com/news/182.html'>http://www.wslym.com/news/182.html</a> </div> <div class="nr-content"> <p style="text-indent:2em;"><span style="font-family:SimSun;font-size:16px;"><a target="_blank" href="http://www.wslym.com/news/182.html"><b><a href="http://www.wslym.com/" target="_blank" style="font-weight:bold">贵州起重?/a></b>的两大类型介l?/a></span><br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">1.桥架?a href="http://www.wslym.com/supply/136.html" target="_blank">起重?/a></span><br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">可在长方形场地及其上IZ业,多用于R间、仓库、露天堆场等处的物品装卸Q有梁式起重机?a href="http://www.wslym.com/supply/55.html" target="_blank">桥式起重?/a>、龙门v重机、缆索v重机、运载桥{?/span><br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">桥式起重机是横架于R间、仓库和料场上空q行物料吊运的v重设备。由于它的两端坐落在高大的水泥柱或者金属支架上QŞ状似桥。桥式v重机的桥架沿在两侧高架上的轨道纵向运行,可以充分利用桥架下面的空间吊q物料,不受地面讑֤的阻。它是用范围广、数量多的一Uv重机械。门式v重机是桥式v重机的一U变形。在港口Q主要用于室外的货场、料、散货的装卸作业。它的金属结构像门Ş框架Q承载主梁下安装两条支脚Q可以直接在地面的轨道上行走Q主梁两端可以具有外伸悬臂梁。门式v重机h场地利用率高、作业范围大、适应面广、通用性强{特点,在港口货场得到广泛用?/span><br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">2.臂架式v重机</span><br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">臂架型v重机包括)悬臂起重?Q塔式v重机Q流动式起重机,门起重机四U?其中悬臂式v重机有立柱式、壁挂式、^衡v重机三种形式?/span><br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">①柱式悬臂v重机是悬臂可l固定于基上的定柱回{Q或者是悬臂与{柱刚接,在基座支承内一L对于垂直中心U{动的q柱和悬臂l成的悬臂v重机。它适用于v重量不大Q作业服务范围ؓ圆Ş或扇形的场合。一般用于机床等的工件装卡和搬运?/span><br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">②壁上v重机是固定在墙壁上的悬臂起重机,或者可沿墙上或其他支承l构上的高架轨道q行的悬臂v重机?/span><br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">q起重ZU^衡吊Q它是运用四q杆机构原理使蝲荷与q配重构成一qpȝQ可以采用多U吊Lz而轻村֜在三l空间吊q蝲荗?br /> </span> <p> <img style="max-width:100%;" src="/uploads/image/20200222/20200222112527_6108.png" alt="" /> </p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;"></span><br /></p> <div class="tag">相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%e8%b4%b5%e5%b7%9e%e8%b5%b7%e9%87%8d%e6%9c%ba'>贵州起重?/a>,</div> <div class="prev"><div>上一?<a href="183.html">贵州门式起重机如何选用</a></div> <div>下一?<a href="181.html">谈贵州起重机限位开关的主要作用</a></div> </div> </div> </div> <div class="flink clearfix"> <div class="detail"> <div class="de-title"> <p>相关新闻</p> </div> </div> <div class="news_list"> <ul> <li> <a rel="nofollow" href="/news/195.html">贵州起重买时需要考虑的四大因?/a><span>2020-05-20</span> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/194.html">贵州起重机如何用才能提升寿?/a><span>2020-05-14</span> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/193.html">贵州起重机检验不合格的四大因?/a><span>2020-05-08</span> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/192.html">贵州起重Z用前四大安全?</a><span>2020-04-27</span> </li> </ul> </div> </div> <div class="flink clearfix"> <div class="detail"> <div class="de-title"> <p>相关产品</p> </div> </div> <div class="pro_list clearfix"> <ul> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/139.html" class="img"> <img src="/uploads/cp/20160706092536.jpg" alt="贵州起重?> </a> <a rel="nofollow" href="/supply/139.html" class="pro_t">贵州起重?/a> </li> </ul> </div> <script type="text/javascript"> $('.pro_list ul li .img img').imgAuto(); </script> </div> </div> </div> </div> <div class="cl"></div> </div> <!--内页产品展示 end--> <!-- 公共底部 begin --> <div class="footer"> <div class="fg"></div> <div class="container c"> <div class="foot-contact fl"> <h3 class="foot-title">联系我们</h3> <p>贵州鑫俊发v重设备有限公?br /> 地址Q贵州省贵阳市花溪区合朋金石五金机电城B2-169?/p> <ul> <li class="tel">手机Q?5885101280</li> <li class="tengxun">电话Q?3984008619</li> <li class="fax">传真Q?/li> </ul> </div> <div class="foot-keywords fl"> <h3 class="foot-title">关键?/h3> <ul> <a href="/key.aspx?k=%e8%b5%b7%e9%87%8d%e6%9c%ba" rel="nofollow">起重?/a> <a href="/key.aspx?k=%e8%b5%b7%e9%87%8d%e8%ae%be%e5%a4%87" rel="nofollow">起重讑֤</a> <a href="/key.aspx?k=%e8%b5%b7%e9%87%8d%e6%9c%ba%e6%a2%b0" rel="nofollow">起重机械</a> <a href="/key.aspx?k=%e8%b4%b5%e5%b7%9e%e8%b5%b7%e9%87%8d%e6%9c%ba" rel="nofollow">贵州起重?/a> <a href="/key.aspx?k=%e8%b4%b5%e9%98%b3%e8%b5%b7%e9%87%8d%e6%9c%ba" rel="nofollow">贵阳起重?/a> </ul> </div> <div class="foot-nav fl"> <h3 class="foot-title">快捷D</h3> <ul> <li><a href="/" rel="nofollow" class="on">|站首页</a></li> <li><a href="/about/" rel="nofollow">关于我们</a></li> <li><a href="/supply/" rel="nofollow">产品展示</a></li> <li><a href="/news/" rel="nofollow">新闻中心</a></li> <li><a href="/contact/" rel="nofollow">联系我们</a></li> <li><a href="/sitemap.html">|站地图</a></li> <li><a href="/sitemap.xml">XML</a></li> </ul> </div> <div class="foot-ewm fr"> <img src="/uploads/image/20180421/20180421101818_6736.png" width='125' /> <span>【扫一扫添加微信?/span> </div> </div> <div class="copyright"> <p>TELQ?3984008619  MOB:15885101280  EMAILQ?a rel="nofollow" href="mailto:550317742@qq.com">550317742@qq.com</a></p> <p>地址Q贵州省贵阳市花溪区合朋金石五金机电城B2-169?/p> <p>贵阳起重讑֤哪家好?多少钱?贵阳龙门吊怎么P诚信公司专业以批发h格大量现货提供贵阌v重机、贵州龙门吊、贵州v重设备、贵州桥式v重机{品质优良的产品及报PƢ迎来电咨询Q?/p> <p>Copyright©贵州鑫俊发v重设备有限公?<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent" rel="nofollow">复制链接</a>)  Powered by<a title="企业pȝ" target="_blank" rel="nofollow">{l</a> <a target="_blank" rel="nofollow"></a> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2015-04-30/"></script> <script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1255303532'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1255303532%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script> </p> </div> </div> <!-- 公共底部 end --> <a href="http://www.wslym.com/">Ƶ6</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>